Personal Record Pedigree Chart

Anders Didricsson Wingård

Klockare. Was at most 82 years.

Father:Didrik Wingård (1714 - 1773)
Mother:Inger Helena Wingåd f Qvilldal (1714 - )

Born:1758 Bräcke, Bottna, O.
Dead:1840-05-20 Långön, Tossene, O. [1]
Probate:1840-07-29 Långön, Tossene, O. [2]enkan Sara Jöransdotter, samt med förra giftet efter
avlidne mannen Johan Didric Wingård
 

Marriage with Karin Bryngelsdotter (1760? - 1791)

Marriage:1781 Säm, Tossene, O. [3]Barn:
17..-..-.. Juliana
1781-..-.. Britta
1784-..-.. Johan Didrik
1786-..-.. Inger Helena
 

Children:
Britta Wingård (1781 - 1862)

Marriage with Sara Jöransdotter (1771 - 1858)

Marriage:1793-02-12 Kleva, Bro, O. [4]Långön i Tossene. Kleva i Bro.

Barn:
1793-..-.. Karl
1798-..-.. Anna Britta
1802-..-.. Jöran
1807-11-21 Petronella
1810-09-10 Karin
1813-11-27 Fredrik
 

Children:
Petronella Wingård (1807 - 1889)
Fredrik Wingård (1813 - 1901)

Notes

Efter Juliana Andersdotter på Långön.
År 1798 den 6 februari förrättades på begäran laga uppteckning och verdering hos Anders Wingård. i Långön uppå qvarlåtenskapen efter dess afledne
dotter Julliana Andersdotter hvars arftagare äro, jemte faderen, 3-nne
hennes omyndige syskon nemligen broderen Didrik Andersson samt systrarna
Britta och Inger Helena Andersdöttrar. Närvarande å de omyndigas vägnar
deras förre förnyndare moderbrodern Pehr Bryngelsson i Sämb samt möderne fränden
Anders Wilhelmsson i Åsteröd. Egendomen uppgafs af fadern och
består enligt skeftebrefvet den 23 maj 1791 och auktions protokoll af den
9 augusti samma år uti följande.
Fastlghet. 1 fämtedeI i halfva skatte Rusthållshemrnanet Åsteröd hvilken
afledne flickan ärfteligen tilfallit efter dess äfven afledne moderr upptages
i verde til 133 Riksdaler 16 skilling. (1798:2007)


Personal History

YearAgeEvent
1758 Birth 1758 Bräcke, Bottna, O
1760? Spouse Karin Bryngelsdotter is born about 1760 Säm, Tossene, O [5]
1771 Spouse Sara Jöransdotter is born 1771-04-18 Kleva, Bro, O [6]
1773 Father Didrik Wingård dies 1773-03 Bräcke, Bottna, O [7]
1781 Marriage Karin Bryngelsdotter 1781 Säm, Tossene, O [3]
1781 Daughter Britta Wingård is born 1781-06-22 Långön, Tossene, O [8]
1791 Spouse Karin Bryngelsdotter dies 1791-02 Långön, Tossene, O [8]
1793 Marriage Sara Jöransdotter 1793-02-12 Kleva, Bro, O [4]
1806 Brother Elias Didricsson Wingård dies 1806 Bräcke, Bottna, O [9]
1807 Daughter Petronella Wingård is born 1807-11-21 Långön, Tossene, O [10]
1813 Son Fredrik Wingård is born 1813-11-27 Långön, Tossene, O [11]
1840 Death 1840-05-20 Långön, Tossene, O [1]
1840 Probate 1840-07-29 Långön, Tossene, O [2]

Sources

[1]Tossene SNL:18 sid 16
  
[2]Sotenäs häradsrrätt FIIa:19 sid 2203
  
[3]Tossene SNL:13 sid 13
  
[4]Bro C:3 bild 99
  
[5]Tossene SNL:11 sid 9
  
[6]Bro C:2 bild 202
  
[7]Bottna Bouppteckningar
  
[8]Tossene SNL:14 sid 18
  
[9]www.tingdal.se
  
[10]Tossene SNL:15 sid 15
  
[11]Tossene SNL:16 sid 16