Personal Record Pedigree Chart

VI:51 Olof Hansson

Was 46 years.

Father:VII:101 Hans Andersson (1730 - 1784)
Mother:VII:102 Britta Tolfsdotter (1737 - 1798)

Born:1761-10-06 St. Västby, Skee, O. [1]
Dead:1808-09-09 Grandalen, Skee, O. Cause of death: Bröstfeber. [2]947.40.55800
Enkeman Olof Hansson från Grandalen Husebo.
40 år 3 mån.

född c:a 1768-maj-juni
skulle kunna vara
1768-05-12 Olof född i Spirholt Lytorp
torpare Hans Olsson Gunnel Andersson
 

Marriage with VI:52 Mari Gudesdotter (1767 - 1808)

Marriage:1791-03-06 Massleberg, Skee, O. [3]Wigdes drängen Olof Hansson från Stora Massleberg med
pigan Maria Göthesdotter därsammastädes

Före 1805 finns torparen Olof Hansson med familj på Grandalen under Husebo, men i mantalslängden 1805 finns de på Grandalen under Flöghult, och 1808 noteras de på Flöghult, utan något speciellt namn på bostället. Men den 9 september 1808 noteras i dödboken att änkemannen Olof Hansson på Grandalen under Husebo dött den 9 september av bröstsjuka. (Detta måste vara Maris man - de noteras fortfarande i kyrkböckerna på Grandalen under Husebo, där de bodde
tidigare.) Mari måste alltså ha dött mellan den 18 november 1807 (då mantalslängden undertecknades), och den 9 september 1808. Dödboken (Skee C:6, sid 415) noterar den 22 augusti 1808 en Olug Gudesdotter, som dött av bröstsjuka på Grandalen. Någon annan Götes-, Gudes- eller Gödesdotter har inte dött på något Grandalen i Skee från 1805, då dottern Helena föddes, tills änkemannen Olof dör. Att båda föräldrarna dött framgår med visshet av 1809 års mantalslängd.
Enligt denna bor Maris och Olofs barn (Maria, Gude 13 år, Hans 10 år, Anna 8 år och Helena 2 år)
hos en Lars Andersson på Flöghult. I 1810 års mantalslängd står Lars Andersson ensam med sin
hustru, och Marias barn finns inte längre kvar på Flöghult. Slutsatsen måste bli att Olug Gudesdotter är en felskrivning av Maria Gudesdotter. Maria dog alltså den 22 augusti 1808.
Flera omständigheter talar mycket starkt för att denna Maria Gudesdotter är Gude Anderssons yngsta dotter. För det första stämmer namnet och åldern i dödsnotisen (och det föddes ingen annan Mari
Gudesdotter i Skee kring 1767), för det andra har namnet i dödsnotisen förväxlats just med det ovanliga namnet Olug, vilket är vad hennes helsyster hette. Vidare var Maris dotter Helena Olsdotter
sockenhjon hos Olug Gudesdotter (alltså den troliga mostern) ca 1811-13 på Hogen, och nådehjon ca 1813-15 hos Olof Gudesson och hans son Mattis på Salen (dvs hos morbror och kusin, om
Helenas mor var dotter till Gude Andersson), och sedan åter hos Olug Gudesdotter, men nu på Grålös Uppegård omkring 1825, och noteras dessutom som "Sy.", dvs syster, vilket torde tyda på att
hon i varje fall hade en släktrelation till Olug.
 

Children:
V:26 Maria Olsdotter (1791 - 1864)
Anna Olsdotter (1793 - 1793)
Göte Olsson (1795 - 1855)
Hans Olsson (1798 - 1832)
Anna Britta Olsdotter (1800 - 1870)
Anna Olsdotter (1803 - <1808)
Helena Olsdotter (1805 - 1891)

Personal History

YearAgeEvent
1761 Birth 1761-10-06 St. Västby, Skee, O [1]
1763 2 years Brother Simon Hansson is born 1763-11-10 St. Västby, Skee, O [4]
1766 4 years Sister Oliana Hansdotter is born 1766-09-01 Erlandsröd, Skee, O [5]
1767 6 years Spouse VI:52 Mari Gudesdotter is born 1767-12-09 Flöghult, Skee, O [6]
1769 7 years Sister Helena Hansdotter is born 1769-05-23 Döltorp, Skee, O [7]
1769 7 years Sister Oliana Hansdotter dies 1769-09-30 Döltorp, Skee, O [8]
1771 9 years Sister Oliana Hansdotter is born 1771-04-03 Spoltorp, Skee, O [9]
1775 14 years Sister Maria Hansdotter is born 1775-12-11 Övre Kroken, Skee, O [10]
1779 17 years Sister Catharina Hansdotter is born 1779-06-21 Norr Holt, Skee, O [11]
1784 22 years Father VII:101 Hans Andersson dies 1784-01-01 Övre Eigst, Skee, O [12]
1791 29 years Marriage VI:52 Mari Gudesdotter 1791-03-06 Massleberg, Skee, O [3]
1791 29 years Daughter V:26 Maria Olsdotter is born 1791-06-19 Massleberg, Skee, O [13]
1793 31 years Daughter Anna Olsdotter is born 1793-10-02 Husebotången, Flöghult, Skee, O [14]
1793 32 years Daughter Anna Olsdotter dies 1793-12-16 Husebotången, Flöghult, Skee, O [15]
1795 33 years Son Göte Olsson is born 1795-04-06 Svilldalen, Skee, O [16]
1798 36 years Son Hans Olsson is born 1798-01-12 Grandalen, Skee, O [17]
1798 36 years Mother VII:102 Britta Tolfsdotter dies 1798-04-03 Övre Eigst, Skee, O [18]
1798 36 years Brother Anders Hansson dies 1798-05-12 Övre Eigst, Skee, O [19]
1800 38 years Daughter Anna Britta Olsdotter is born 1800-04-23 Grandalen, Skee, O [20]
1803 41 years Daughter Anna Olsdotter is born 1803-01-29 Grandalen, Skee, O [21]
1805 44 years Daughter Helena Olsdotter is born 1805-12-13 Grandalen u. Flöghult, Skee, O [22]
1805 44 years Brother Simon Hansson dies 1805-12-26 Strömstad, O [23]
1808 46 years Spouse VI:52 Mari Gudesdotter dies 1808-08-22 Grandalen, Skee, O [24]
1808 46 years Death 1808-09-09 Grandalen, Skee, O [2]

Sources

[1]Skee C:4 sid 99
  
[2]Skee C:6 sid 417
  
[3]Skee C:5 sid 569
  
[4]Skee C:4 sid 191
  
[5]Skee C:4 sid 319
  
[6]Skee C:4 sid 379
  
[7]Skee C:4 sid 449
  
[8]Skee C:4 sid 463
  
[9]Skee C:4 sid 539
  
[10]Skee C:5 sid 19
  
[11]Skee C:5 sid 187
  
[12]Skee C:5 sid 347
  
[13]Skee C:5 sid 573
  
[14]Skee C:5 sid 639
  
[15]Skee C:5 sid 641
  
[16]Skee C:6 sid 39
  
[17]Skee C:6 sid 121
  
[18]Skee C:6 sid 125
  
[19]Skee C:6 sid 129
  
[20]Skee C:6 sid 181
  
[21]Skee C:6 sid 247
  
[22]Skee C:6 sid 327
  
[23]Strömstad C:3 sid 705
  
[24]Skee C:6 sid 415