Personal Record Pedigree Chart

d.y. Anders Ivarsson

Father:X:795 Ivar Andersson (1627 - 1697)
Mother:X:796 Ingrid Andersdotter (1630 - >1683)

Born:Grålös, Skee, O. [1]
Dead:1720-04-03 Grålös sörgård, Skee, O. [2]

Marriage with Kirsti Halfvordsdotter

Marriage:1698-10 Grålös, Skee, O. [3]

Notes

#8____ Anders (ii) Ivarsson ..16xx 1720-04-03
#8+___ Kirsti Halfvordsdotter 16xx
------ -----------------------

Såsom vanligt i familjer där farfar och morfar har samma namn (här Anders), låter man detta namn gå till två samtidigt levande söner, jmf ovan.

BFm: Vad gäller de båda bröderna Ivarsson så var det den yngre Anders I. i Grålös som gifte sig med Kerstin Halvardsdotter. Bouppteckningen efter den äldre Anders I. visar också att det var Olug Larsdotter som dog årsskiftet 1698-99.

Syneprotokollet (Tanums, Bullarens m. fl. AIIIa:1 1721 d. 11 Mars), uppvisat på tinget 17 oktober 1722.
På ? skattehemman Grålös Sörgården i Skee efter salige Anders Ivarsson, som haft där 1/3 bruk med sina bröder Torsten Ivarsson och Olof Ivarsson som haft var sin 1/3ding i 11 års tid, och sedan Olof flyttat till Bastekärr, och sedan har Olof och Anders tagit var sin halva gård och haft detta i 10 års tid.


Personal History

YearAgeEvent
1627 Father X:795 Ivar Andersson is born 1627 Tjöstad, Skee, O [1]
1630 Mother X:796 Ingrid Andersdotter is born 1630 Sör Buar, Skee, O [1]
1652 Sister Aslaug Ivarsdotter is born 1652 Grålös, Skee, O
1657 Sister IX:398 Barbro Ivarsdotter is born 1657 Grålös, Skee, O
1659 Brother d.ä. Anders Ivarsson is born 1659 Grålös, Skee, O
1659 Sister Anna Ivarsdotter is born 1659 Grålös, Skee, O [1]
1660 Brother Torsten Ivarsson is born 1660 Grålös, Skee, O
1670 Brother Ola Ivarsson is born 1670 Skee, O
>1683 Mother X:796 Ingrid Andersdotter dies between 1683 and 1686 Grålös, Skee, O [1]
1697 Father X:795 Ivar Andersson dies 1697-10-31 Grålös sörgård, Skee, O [4]
1698 Marriage Kirsti Halfvordsdotter 1698-10 Grålös, Skee, O [3]
1710 Brother Haral Ivarsson dies 1710-05-08 Grålös sörgård, Skee, O [5]
1719 Sister Anna Ivarsdotter dies 1719-01-25 Grålös, Skee, O [6]
1720 Death 1720-04-03 Grålös sörgård, Skee, O [2]

Sources

[1]Strömstad släktforskare, Bertil Holmström
  
[2]Skee C:1 sid 223
  
[3]Skee C:1 sid 57
  
[4]Skee C:1 sid 47
  
[5]Skee C:1 sid 119
  
[6]Skee C:1 sid 205