Personal Record Pedigree Chart

XIII:6365, XIII:6373, XIII:7709 Truls Andersson

Bonde, Lagrättsman 1591.

Father:XIII:6337, XIII:6353, XIII:7489, XIV:12729, XIV:12745, XIV:15417 Anders Roarsson (1510? - 1600?)

Born:between 1530 and 1540 Kampetorp, Skee, O. [1]
Dead:

Marriage with XIII:6366, XIII:6374, XIII:7710 Ingrid

Marriage:

Children:
XII:3183, XII:3187, XII:3855 Rear Trulsson (1570? - 1657?)

Notes

Truls Andersson
Född i Kampetorp, son till Anders Reorsson. Far till Rear Trulsson.
Enligt SC: BONDE LAGRÄTTSMAN 1591. Likaså lagrättsman 1613 (återgivet av Jarleif Nordheim):

Höfstad (Vettehered) 12 juni 1613.
T. A. Truels i Kampetorp, Reer i Trie, M. A. Mogens i Sundby, Laugrettesmænd i Vettehered, og Jørgen Andersen, Thingskriver sammesteds, gjøre vitterlig, --


Endast en son känd, Rear Trulsson, bosatt i Hjälmstad från 1610 och framåt. (En uppgift att Rear/Reer är född ca 1645 är en felskrivning - det är detta år han uppträder som lagrättsman!)

bertilh.se


Personal History

YearAgeEvent
>1530 Birth between 1530 and 1540 Kampetorp, Skee, O [1]
1540? Brother XII:3169, XII:3177, XII:3745 d.ä. Olof Andersson Ivarsson is born about 1540 Eigst, Skee, O [1]
>1540 Brother d.y. Olof Andersson is born between 1540 and 1545 [1]
1545? Brother Halvord Andersson is born about 1545 [1]
1570? Son XII:3183, XII:3187, XII:3855 Rear Trulsson is born about 1570 Kampetorp, Skee, O [1]
1600? Father XIII:6337, XIII:6353, XIII:7489, XIV:12729, XIV:12745, XIV:15417 Anders Roarsson dies about 1600 Österöd, Folkestad, Skee, O [1]
1610? Brother Halvord Andersson dies about 1610 Österöd, Folkestad, Skee, O [1]
1630 Brother XII:3169, XII:3177, XII:3745 d.ä. Olof Andersson Ivarsson dies 1630 Tjöstad, Skee, O [1]
1657? Son XII:3183, XII:3187, XII:3855 Rear Trulsson dies about 1657 Hjälmstad, Skee, O [1]

Sources

[1]Strömstad släktforskare, Bertil Holmström