Personal Record Pedigree Chart

IX:183 Rear Hansson

Was at most 75 years.

Father:X:365 Hans Davidsson (1600 - 1673)
Mother:X:366 Elsa Kristoffersdotter Brun (- 1673)

Born:1632 Ed, Bro, O. [1]
Dead:1707 Gåsö, Morlanda, O. [1]Flyttat från Stångenäs

Marriage with IX:184 Boel Rangilla Engebrektsdotter (1648 - 1711)

Marriage:1670.

Children:
Hans Rearsson (1671 - 1742)
Elin Rearsdotter (1673 - 1746)
VIII:92 Karin Rearsdotter (1680 - 1723)
Anna Rearsdotter (1681? - 1749)
Rangela Rearsdotter (1684? - 1763)
Kristina Rearsdotter (1691 - 1739)

Notes

Levnadsbeskrivning
Rear är omnämnd i skattelängderna år 1686 och hans hustru Rangilla 1691. Båda makarna kom från Stångenäset. Rear gifte sig år 1670 med Rangilla Engelbrektsdotter. Han kom från Ed i Bro socken, där hans far, bonden Hans Davidsson, reside*rade med makan Elsa Kristoffersdotter (ev av släkten Brun). Hans far, David Jörgenssen, var skeppare och bonde på Ed, där han dog år 1635. Han hade kommit i åtnjutande av Ed genom sin hustru Anne Rytter i hennes andra gifte . Med Anne Rytters föräldrar, som jag skall återkomma till, förenas Rears och Rangillas släkter. Rangillas farfars mor var näm*ligen syster till Anne Rytter. Rangilla står antecknad på Gåsö som "vanför" mellan 1691 och 1705. Hennes far var befallningsmannen på Bubacka i Bro socken, Engelbrekt Matsson, död år 1699. Han var född utom äktenskapet och fadern, Mads Pederssen Bagge, skrev sig till Holma och Vese, stundom till Borregård (vid Sarpsborg). År 1599 finns han som slottsfogde på Åkershus, 1601 som skeppshövitsman i Kalmarkriget. Han förvärvade ett flertal gårdar i Brastad, Bro och Lyse socknar. Holma var omkring år 1600 en av länets största gårdar med 38 gårdsbruk (år 1573)*. Mads ägde också Stora och Lilla Bornö, fem fiskebodar i Lysekil samt flera skepp. Han hade kungabrev på att uppbära allt tionde i Stångenäs mot att han lät sig brukas i kungens tjänst. Natten till den 30 december 1589 tog han på Holma emot den skotske kungen Jakob VI = Jakob I av England med sin drottning Anna av Danmark. -Mads var gift med Birgitta, dotter tilllagmannen i Skien, Knud Knudsson till Masbjerggård. Mads Pederssens mor, Karin Rytter, var som nyss sagts syster till Anne. Karin hade ärvt Holma och var andra gången gift med Peder Bagge d ä (död 1609), som var fogde i Viken och blevadlad år 1582 till Holma och Torreby i Foss socken. Peder Bagge ligger begravd i Brastad kyrka, där han har ett epitafium uppsatt Båda här nämnda Anne och Karin Rytter var döttrar till Helle (Helga) Håkonsdotter och skrivaren Peder Pederssen Rytter till Huseby (i södra Norge). Helles mor, Anne Friis, var gift med underfogden i Jämtland, Håkon Torstensson. Hennes far var den danske adelsmannen Henrik Friis, som tillhörde den danska ätten Friis, känd redan från 1400-talet med både riksråd och biskopar bland sina medlemmar under 1500 och 1600-talen. Henrik tillhörde grenen Haraldskjär och var den förste ägaren av Holma. Han var gift med Katarina Engelbrektsdotter av släkten Månestierne. Hon står omnämnd som "hustru Karin på Haraldskjär".
Källa: Ur Gåsö i text och bild. Tore Gjötterberg 1990.


Personal History

YearAgeEvent
1632 Birth 1632 Ed, Bro, O [1]
1648 Spouse IX:184 Boel Rangilla Engebrektsdotter is born 1648-09-27 Bubacka, Bro, O [1]
1670 Marriage IX:184 Boel Rangilla Engebrektsdotter 1670
1671 Son Hans Rearsson is born 1671-06 Bro, O [1]
1673 Daughter Elin Rearsdotter is born 1673 Bro, O [1]
1673 Mother X:366 Elsa Kristoffersdotter Brun dies 1673
1673 Father X:365 Hans Davidsson dies 1673 Näverkärr, Bro, O
1680 Daughter VIII:92 Karin Rearsdotter is born 1680 Bro, O [1]
1681? Daughter Anna Rearsdotter is born about 1681 Gåsö, Morlanda, O [1]
1684? Daughter Rangela Rearsdotter is born about 1684 Bro, O [1]
1691 Daughter Kristina Rearsdotter is born 1691-12-24 Gåsö, Morlanda, O [1]
1707 Death 1707 Gåsö, Morlanda, O [1]

Sources

[1]Morlanda.se