Personal Record Pedigree Chart

VIII:3 Reinholt Jörgensson

Lots. Was at most 65 years.

Father:IX:5, X:811 Jörgen Larsson (1643 - 1706)
Mother:IX:6, X:812 Catharina Hermansdotter (1646 - 1727)

Born:1676 Nordkoster, Tjärnö, O. [1]
Dead:1741-12-23 Nordkoster, Tjärnö, O. [2]65 år

Marriage with Torbor Hansdotter (1684 - 1714)

Marriage:1714-07-04 Nordkoster, Tjärnö, O. [3]

Marriage with VIII:4 Boel Clausdotter (1684 - 1766)

Marriage:1718-03-03 Nordkoster, Tjärnö, O. [4]

Children:
Anna Reinholtsdotter (1719 - 1722)
Catharina Reinholtsdotter (1722 - 1763)
Bärta "Britta" Reinholtsdotter (1725 - 1761)
VII:2 Maria Reinholtsdotter (1727 - 1790)

Notes

Reinhold:
Född på Nordkoster, son till Jörgen Larsson och Catharina Hermansdotter.
Gösta Framme, Vätte Härad:


1735 återstår av kronans jord i Tjärnö socken endast Långö och de två Kosteröarna. -- I juli 1741 avslutar Reinholt Jöransson, Helge Olsson och Knut Matsson på Nordkoster sina skatteköp.
Reinhold får inte njuta länge av sin status som självägande bonde - han dör innan året är till ända.
Gösta Framme, Lotsarna:

Brodern [till Lars J] Reinholt Jörgensson söker efter många år som lots avsked 1735. I domboksprotokollet från vintertinget 1735 säger han sig "först tjänt för lotsdräng från sin barndom till år 1720, både i freds- och ofredstider". Sin lotsfullmakt har han fått 1720. Tilltagande ålder "och annan tillstötande kroppssvaghet, bräcklighet och ofärdighet" gör det svårt för honom att "uti sådant sitt kronolotsämbete längre uthärda". Nu begär han häradsrättens intyg "på det både den åstundade demission (avsked) ifrån tjänsten, varmed han nu bäst är belåten, måtte bliva honom förunt, och han med något understöd uti sin ålderdom för sin långliga tjänst i sin övriga livstid bliva hugnad och påtänkt". Häradsrätten finner, att hans ålderdom och bräcklighet "nogsamt giva honom anledning om avsked ifrån lotsandet vederbörligen att göra ansökning" hos rikets amiralitetskollegium. För sitt "långliga tjänstgörande vid lotsväsendet och alltid betygade goda förhållande" bör han ur amiralitetets krigsmankassa få ett årligt underhåll.
Sex år senare dör lotsen Reinholt Jörgensson på Nordkoster. Enligt kyrkoboken var han då 65 år på 15 dagar när och alltså född 1676. Den bevarade bouppteckningen är daterad 1748. Hustrun Boel Klasdotter från Mjölkeröd i Tanums socken och tre döttrar nämns som arvtagare. Av döttrarna blir två, Katarina och Berta, gifta med lotsar från Nordkoster, nämligen Sven Eskilsson och Mats Knutsson.

[---]

Lotsarna kallas i regel bönder i kyrkoboken. De var hemmansägare och brukade jorden på sina gårdar. Att de dessutom var fiskare kan man se av bouppteckningarna efter dem. Så förekommer i bouppteckningen efter Reinholt Jöransson på Nordkoster 1748 naturligtvis en båt med 3 segel och fock. Men där finns också fiskredskap: 1 klåve storbacka, 3 hågarn (hå är pigghaj), 8 dörjer, 16 makrillmetor, 1/5 i en sejevad och en makrillvadlott. Vad som fattas är bara hummertinor.

Ur kyrkböckerna för Tjärnö:


V.960 1714-07-04 Reinhold Jörgensson och Torborg Hansdotter, Nordkoster
V1160 1718-03-03 Reinhold Jörgensson och Boel Klausdotter, Nordkoster
D4880 1741-12-23 Renholt Jöransson, Nordkoster, 65 år [född 1676]

Reinhold och Boel:
Vigda 1718. Reinhold är då 42 år, Boel 34. Bosatta på Nordkoster. Fyra barn under tiden 1718 - 1727: Anna (1719-1722), Catarina (1722-1763), Britta (1725-1761) och Maria (1727-1790).
Ur kyrkböckerna för Tjärnö:


V1160 1718-03-03 Reinhold Jörgensson och Boel Klausdotter, Nordkoster


--------------------------------------------------------------------------------
bertilh.se


Personal History

YearAgeEvent
1676 Birth 1676 Nordkoster, Tjärnö, O [1]
1679 Sister Börta Jörnsdotter is born 1679 Nordkoster, Tjärnö, O [5]
1681 Sister Lisbet Jörnsdotter is born 1681 Nordkoster, Tjärnö, O [5]
1684 Spouse VIII:4 Boel Clausdotter is born 1684 Mjölkeröd, Tanum, O [1]
1684 Spouse Torbor Hansdotter is born 1684
1685 Sister Mari Jörgensdotter is born 1685 Nordkoster, Tjärnö, O [5]
1693 Sister Kari Jörnsdotter is born 1693-06-16 Nordkoster, Tjärnö, O [6]
1706 Father IX:5, X:811 Jörgen Larsson dies 1706-02-11 Nordkoster, Tjärnö, O [7]
1712 Brother Lars Jörgensson dies 1712-05-11 Kosterhamnen, Tjärnö, O [8]
1714 Marriage Torbor Hansdotter 1714-07-04 Nordkoster, Tjärnö, O [3]
1714 Spouse Torbor Hansdotter dies 1714-11-28 Nordkoster, Tjärnö, O [3]
1716 Sister IX:406 Gertrud Jörgensdotter dies 1716-12-30 Östra Hedängen, Skee, O [9]
1718 Marriage VIII:4 Boel Clausdotter 1718-03-03 Nordkoster, Tjärnö, O [4]
1719 Daughter Anna Reinholtsdotter is born 1719-12-11 Nordkoster, Tjärnö, O [10]
1722 Daughter Anna Reinholtsdotter dies 1722-01-21 Nordkoster, Tjärnö, O [11]
1722 Daughter Catharina Reinholtsdotter is born 1722-05-08 Nordkoster, Tjärnö, O [12]
1725 Daughter Bärta "Britta" Reinholtsdotter is born 1725-01-24 Nordkoster, Tjärnö, O [13]
1727 Mother IX:6, X:812 Catharina Hermansdotter dies 1727-03-05 Nordkoster, Tjärnö, O [14]
1727 Daughter VII:2 Maria Reinholtsdotter is born 1727-03-24 Nordkoster, Tjärnö, O [14]
1735 Sister Börta Jörnsdotter dies 1735-03-30 Tjärnöbo, Tjärnö, O [15]
1741 Death 1741-12-23 Nordkoster, Tjärnö, O [2]

Sources

[1]Sotenäs personhistoriska förening (Sivert Pihl)
  
[2]Tjärnö C:1 sid 285
  
[3]Tjärnö C:1 sid 111
  
[4]Tjärnö C:1 sid 123
  
[5]Strömstad släktforskare, Bertil Holmström
  
[6]Tjärnö C:1 sid 27
  
[7]Tjärnö C:1 sid 85
  
[8]Tjärnö C:1 sid 105
  
[9]Skee C:1 sid 179
  
[10]Tjärnö C:1 sid 131
  
[11]Tjärnö C:1 sid 143
  
[12]Tjärnö C:1 sid 145
  
[13]Tjärnö C:1 sid 161
  
[14]Tjärnö C:1 sid 173
  
[15]Tjärnö C:1 sid 233