Ålesundsolyckan 1868

Ålesunds olyckan 1868,  en tragedi som påverkade hela sotenäset.


52 från Sotenäset drunknade, 27 av dessa har jag släktskap till och dessutom 5 som var ingifta.

Min farfarsfar Samuel Persson Sanne hade 2 bröder som omkom i stormen.

Publiserat 20 dec 2014 i GT av Ellen Mattson

Copyright  ©  Leif Sanne 2011, 2013 All Rights Reserved

antavla, släktforska, forska, släkt, genealogy, ancestry, tree, hans lots, kungshamn, skee, tjärnö, torsö, morlanda, skaftölandet, vrål i hässje