Personal Record Pedigree Chart

Barbro Eliasdotter

Was 62 years.

Father:Elias Kjällsson (1730 - 1790)
Mother:Sara Andersdotter (1740 - 1778)

Born:1765-02-06 Nedre Högstad, Skee, O. [1]
Dead:1827-12-04 Kyrkosund, Sydkoster, Tjärnö, O. Cause of death: Bröstsjukdom. [2]

Marriage with Truls Christensson (1769 - 1824)

Marriage:1794-05-04 Nedre Kile, Tjärnö, O. [3]Nord Koster, Nedre Kihle

Notes

Barn:
1794-02-12 M Hans Kile Truls Christensson Barbro Eliedotter
1795-12-01 K Helena Kyrkosund Truls Christensson Barbro Eliedotter
1799-04-03 K Sara Kyrkosund Truls Christensson Barbro Eliedotter
1802-10-17 K Cecilia Kyrkosund Truls Christensson Barbro Eliedotter


Personal History

YearAgeEvent
1765 Birth 1765-02-06 Nedre Högstad, Skee, O [1]
1768 2 years Sister Anna Björkman f Eliasdotter is born 1768-01-26 Nedre Högstad, Skee, O [4]
1769 4 years Spouse Truls Christensson is born 1769-02-14 Kyrkosund, Sydkoster, Tjärnö, O [5]
1770 5 years Brother Cornelius Eliasson is born 1770-12-11 Yttre Buar, Skee, O [6]
1771 5 years Brother Cornelius Eliasson dies 1771-01-12 Yttre Buar, Skee, O [7]
1772 6 years Sister Kirsti Eliasdotter is born 1772-01-03 Yttre Buar, Skee, O [8]
1772 7 years Sister Kirsti Eliasdotter dies 1772-11-17 Yttre Buar, Skee, O [9]
1773 8 years Sister Kirstin Eliasdotter is born 1773-09-26 Yttre Buar, Skee, O [10]
1777 12 years Brother Cornelius Eliasson is born 1777-11-12 Skär, Skee, O [11]
1778 13 years Mother Sara Andersdotter dies 1778-08-06 Skär innegård, Skee, O [12]
1788 23 years Brother Cornelius Eliasson dies 1788-10-18 Kasen u. Åseröd, Skee, O [13]
1790 25 years Father Elias Kjällsson dies 1790-12-23 Kasen u. Åseröd, Skee, O [14]
1794 29 years Marriage Truls Christensson 1794-05-04 Nedre Kile, Tjärnö, O [3]
1824 59 years Brother Oluf Eliasson dies 1824-03-14 Buvall, Skee, O [15]
1824 59 years Spouse Truls Christensson dies 1824-08-24 Kyrkosund, Sydkoster, Tjärnö, O [16]
1827 62 years Death 1827-12-04 Kyrkosund, Sydkoster, Tjärnö, O [2]

Sources

[1]Skee C:4 sid 249
  
[2]Tjärnö C:3 sid 409
  
[3]Tjärnö C:3 sid 67
  
[4]Skee C:4 sid 385
  
[5]Tjärnö C:2 sid 339
  
[6]Skee C:4 sid 521
  
[7]Skee C:4 sid 525
  
[8]Skee C:4 sid 569
  
[9]Skee C:4 sid 615
  
[10]Skee C:4 sid 657
  
[11]Skee C:5 sid 105
  
[12]Skee C:5 sid 145
  
[13]Skee C:5 sid 495
  
[14]Skee C:5 sid 553
  
[15]Skee C:7 bild 179
  
[16]Tjärnö C:3 sid 407