Personal Record Pedigree Chart

X:3, XI:1627 Trulls Asmundsson Asgeirsson

Was about 46 years.

Father:XI:5, XII:3253 på Rossö Asgeir Asmund (- 1645)

Born:about 1625.
Dead:1671 Rossö, Tjärnö, O. [1]

Marriage with X:4, XI:1628 Sigri Hansdotter

Marriage:Rossö, Tjärnö, O. [2]

Children:
X:814 Bärta Trulsdotter (1658 - 1727)
IX:2 Dordi Trulsdotter (1661 - 1743)

Notes

Gösta Framme, "Nämndeman Nils Hansson på Rossö - En historisk berättelse" (STNB 1982):

Siri: Släkt med Truls i tredje led (tremänning?).

Om Truls Asmundsson på Rossö föreligger en dom, avkunnad av Fredrik III, kung i Danmark och Norge. Enligt utslaget, daterat Koldinghus 1654, får Truls nåd, sedan han gjort sig skyldig till lägersmål med en kvinna, Siri Hansdotter, som han - utan att veta det - är släkt med i tredje led. Kungen ger Truls Asmundsson och Siri Hansdotter lov att gifta sig med varandra, men de måste "efter deras Middel og Formue" till "näste Hosspital noget udgive" och dessutom ersätta kronans ämbetsmän för deras arbete.
Två (efterlevande) barn, Berta och Dordi, vilka blir föräldralösa i unga år.

Namnet skrivs omväxlande Asgeir (den äldre formen) och Asmund. Gösta Framme använder den senare varianten, bl a i sin artikel i STNB 1982.


--- Asmund möter redan 1610 i det första extraskattemantalet. Han står bland två andra råssöbor, som betalar 1 daler för ett helt hemman på Rossö. Han finns också med i det som kallas "Register över odelsbönderna i Bohuslän och Viken 1615 - 1616". ---
Registret över odelbönderna 1615 - 1616 antecknar Asmund på Rossö för fyra gårdar, som han ägde helt eller delvis. Det gäller en del i Nösteröd, hela Stora Holma, hela Lilla Holma och halva Stenaröd, alla i Skee socken. Säkerligen rör det sig om panträtt i gårdarna, inte äganderätt.

Som en av de två kyrkvärdarna i Tjärnö socken fungerar Asmund åren 1613 - 1619. Kyrkvärdarnas viktigaste uppgift var att samla in och redovisa kyrkans tionde. Så fortsätter Asmund att noteras i uppbördslängder av olika slag till 1644. Men 1645 står i hans ställe "änkan". Tydligen är han död. På hans plats följer snart sönerna Asgud och Truls.Källa: www.bertilh.se


Personal History

YearAgeEvent
1625? Birth about 1625
1645 Father XI:5, XII:3253 på Rossö Asgeir Asmund dies 1645 Rossö, Tjärnö, O [1]
1658 Daughter X:814 Bärta Trulsdotter is born 1658 Rossö, Tjärnö, O [1]
1661 Daughter IX:2 Dordi Trulsdotter is born 1661 Rossö, Tjärnö, O [2]
1671 Brother Asgud Asmundsson Asgeirsson dies 1671 [1]
1671 Death 1671 Rossö, Tjärnö, O [1]

Sources

[1]Strömstad släktforskare, Bertil Holmström
  
[2]Sotenäs personhistoriska förening (Sivert Pihl)