Personal Record Pedigree Chart

Maria Ek

Was 61 years.

Father:Johannes Ek (1667 - 1730)
Mother:Gunilla Christina Rodin (- 1750)

Born:1713-12-01 Prästgården, Björsäter, R. [1]
Dead:1775-04-07 Klockaregården, Kestad, R. Cause of death: Bröstsjukdom. [2]
Probate:1775-04-18 Klockaregården, Kestad, R. [3]sonen Johan Hedberg 23 år och gifta döttrarna Maria och Cajsa
samt 2 omyndiga döttrar Anna 40 år och Stina Bolla 20 år.
 

Marriage with Petter Hedberg (1709 - 1762)

Marriage:1734-11-10 Prästgården, Björsäter, R. [4]

Children:
Anna Hedberg (1735 - 1821)
Gunilla Christina Hedberg (1737 - 1737)
Johannes Hedberg (1738 - 1739)
Lars Hedberg (1740 - 1741)
Catharina "Cajsa" Hedberg (1741 - 1746)
Maria Hedberg (1743 - )
Lisa Hedberg (1744 - 1746)
Cajsa Hedberg (1747 - 1812)
Christina Hedberg (1750 - 1751)
Johannes Hedberg (1752 - 1821)
Christina Bolla Hedberg (1754 - )

Personal History

YearAgeEvent
1713 Birth 1713-12-01 Prästgården, Björsäter, R [1]
1716 2 years Brother Christoffer Ek is born 1716-04-11 Prästgården, Björsäter, R [5]
1717 3 years Sister Gretha Ek is born 1717-05-18 Prästgården, Björsäter, R [6]
1717 3 years Sister Gretha Ek dies 1717-11-07 Prästgården, Björsäter, R [7]
1718 4 years Brother Magnus Ek is born 1718-09-28 Prästgården, Björsäter, R [8]
1720 6 years Brother Erik Ek is born 1720-04-01 Prästgården, Björsäter, R [9]
1720 6 years Brother Christoffer Ek dies 1720-07-03 Prästgården, Björsäter, R [10]
1722 8 years Brother Christoffer Ek is born 1722-05-25 Prästgården, Björsäter, R [11]
1725 11 years Brother Lars Ek is born 1725-07-01 Prästgården, Björsäter, R [12]
1729 15 years Brother Lars Ek dies 1729-05-09 Prästgården, Björsäter, R [13]
1730 16 years Father Johannes Ek dies 1730-02-06 Prästgården, Björsäter, R [14]
1734 20 years Marriage Petter Hedberg 1734-11-10 Prästgården, Björsäter, R [4]
1735 21 years Daughter Anna Hedberg is born 1735-09-14 Klockaregården, Kestad, R [15]
1736 22 years Brother Andreas Ek dies 1736-03-26 Örslösa, R [16]
1737 Brother Johan Ek dies 1737 Stockholm, AB [17]
1737 23 years Daughter Gunilla Christina Hedberg is born 1737-09-25 Klockaregården, Kestad, R [18]
1737 23 years Daughter Gunilla Christina Hedberg dies 1737-11-04 Klockaregården, Kestad, R [19]
1738 24 years Son Johannes Hedberg is born 1738-11-27 Klockaregården, Kestad, R [20]
1739 25 years Son Johannes Hedberg dies 1739-01-30 Klockaregården, Kestad, R [21]
1740 26 years Son Lars Hedberg is born 1740-05-23 Klockaregården, Kestad, R [22]
1741 27 years Son Lars Hedberg dies 1741-08-16 Klockaregården, Kestad, R [23]
1741 27 years Daughter Catharina "Cajsa" Hedberg is born 1741-09-04 Klockaregården, Kestad, R [24]
1743 29 years Daughter Maria Hedberg is born 1743-03-27 Klockaregården, Kestad, R [25]
1744 30 years Daughter Lisa Hedberg is born 1744-05-19 Klockaregården, Kestad, R [26]
1744 30 years Brother Christoffer Ek dies 1744-05-22 Björsäter, R [27]
1746 32 years Daughter Catharina "Cajsa" Hedberg dies 1746-09-27 Klockaregården, Kestad, R [28]
1746 32 years Daughter Lisa Hedberg dies 1746-10-18 Klockaregården, Kestad, R [29]
1747 34 years Daughter Cajsa Hedberg is born 1747-12-08 Klockaregården, Kestad, R [30]
1748 34 years Sister Annicka Ek dies 1748-02-28 Björsäter, R [31]
1750 36 years Mother Gunilla Christina Rodin dies 1750-01-09 Björsäter, R [32]
1750 36 years Daughter Christina Hedberg is born 1750-11-03 Klockaregården, Kestad, R [33]
1751 37 years Daughter Christina Hedberg dies 1751-01-16 Klockaregården, Kestad, R [34]
1752 38 years Son Johannes Hedberg is born 1752-06-14 Klockaregården, Kestad, R [35]
1754 40 years Daughter Christina Bolla Hedberg is born 1754-11-27 Klockaregården, Kestad, R [36]
1762 48 years Spouse Petter Hedberg dies 1762-03-28 Klockaregården, Kestad, R [37]
1768 Brother Samuel Ek dies 1768 Sätesgården, Ängsö, U [38]
1771 57 years Brother Petrus Ek dies 1771-01-25 Medelplana, R [39]
1772 58 years Brother Erik Ek dies 1772-01-24 Högsbola Frälsegård, Berg, R [40]
1775 61 years Death 1775-04-07 Klockaregården, Kestad, R [2]
1775 Probate 1775-04-18 Klockaregården, Kestad, R [3]

Sources

[1]Björsäter C:3 sid 297
  
[2]Österplana C:1 sid 302
  
[3]Kinne häradsrätt FII:6 sid 813
  
[4]Björsäter C:3 sid 221
  
[5]Björsäter C:3 sid 311
  
[6]Björsäter C:3 sid 317
  
[7]Björsäter C:3 sid 438
  
[8]Björsäter C:3 sid 325
  
[9]Björsäter C:3 sid 331
  
[10]Björsäter C:3 sid 442
  
[11]Björsäter C:3 sid 343
  
[12]Björsäter C:3 sid 363
  
[13]Björsäter C:2 sid 229
  
[14]Björsäter C:3 sid 456
  
[15]Österplana C:1 sid 57
  
[16]Örslösa C:2 sid 315
  
[17]Geneanet.org
  
[18]Österplana C:1 sid 62
  
[19]Österplana C:1 sid 259
  
[20]Österplana C:1 sid 65
  
[21]Österplana C:1 sid 261
  
[22]Österplana C:1 sid 68
  
[23]Österplana C:1 sid 264
  
[24]Österplana C:1 sid 71
  
[25]Österplana C:1 sid 75
  
[26]Österplana C:1 sid 79
  
[27]Björsäter C:4 sid 373
  
[28]Österplana C:1 sid 272
  
[29]Österplana C:1 sid 273
  
[30]Österplana C:1 sid 90
  
[31]Björsäter C:4 sid 379
  
[32]Hasslerörs häradsrätt FII:1 sid 595
  
[33]Österplana C:1 sid 98
  
[34]Österplana C:1 sid 280
  
[35]Österplana C:1 sid 104
  
[36]Österplana C:1 sid 112
  
[37]Österplana C:1 sid 291
  
[38]Ängsö AI:3 sid 42
  
[39]Medelplana C:3 sid 267
  
[40]Berg C:3 sid 609