Personal Record Pedigree Chart

d.ä. Anders Ivarsson

Nämndeman. Was at most 78 years.

Father:X:795 Ivar Andersson (1627 - 1697)
Mother:X:796 Ingrid Andersdotter (1630 - >1683)

Born:1659 Grålös, Skee, O.
Dead:1737-06-19 Grålös sörgård, Skee, O. [1]78 år

Children with Olug Larsdotter (- 1699)

Children:
Jon Andersson (1695 - )
Ivar Andersson (1698 - 1699)

Marriage with Anna Andersdotter (1677? - 1750)

Marriage:1699-08-27 Kroken, Skee, O. [2]

Children:
Ivar Andersson (1700 - 1742)
Olug Andersdotter (1701 - 1758)
Truls Andersson (1705 - 1766)
Christensa Andersdotter (1710 - 1773)
Anders Andersson (1712 - 1713)
Kerstin Andersdotter (1714 - 1744)
Anders Andersson (1716 - 1772)
Anna Andersdotter (1720 - )

Notes

Bonde på nedre Kroken och Grålös sörgården

#3____ Anders (i) Ivarsson ...1659 1737-06-xx
#3+1__ Olug Larsdotter .......16xx 1699-01-01
#3+2__ Anna Andersdotter .....16xx 17xx
------ -----------------------
Såsom vanligt i familjer där farfar och morfar har samma namn (här Anders), låter man detta namn gå till två samtidigt levande söner, jmf nedan. - Se separat fil.

Anders:
Född i Grålös, son till Ivar Andersson och Ingrid Andersdotter. Avsevärd risk finns för förväxling med den yngre brodern med samma namn. - BFm:
Vad gäller de båda bröderna Ivarsson så var det den yngre Anders I. i Grålös som gifte sig med Kerstin Halvardsdotter. Bouppteckningen efter den äldre Anders I. visar att det var Olug Larsdotter som dog årsskiftet 1698-99.
Anders år bosatt i "Kroken" år 1687, 28 år gammal och synbarligen förmögen (se tingsprotokoll nedan).
Namnet Kroken förekommer på två helt skilda platser i Skee.

Den ena är den "by", gårdarna Övre och Nedre Kroken, som tillsammans med grannfastigheten Björneröd unde stenhuggeriepoken kom att hysa en av häradets större tätorter, Krokstrand, stor nog att organiseras som egen kapellförsamling.

Den andra har varit ödegård under Tjöstad så sent som 1665. Gösta Framme, Ödegårdar, s. 220:

Kroken är en ödegård belägen uti förbemälte gårds äng; haver varit bebyggd för 12 år sedan, och haver nu varit brukat till äng under gården, och bliver hö till 20 stackar. Efter gården är ringa äng, synes denna ödegård bliva under gården som han alltid haver varit.

För att Anders skulle bo på f.d. ödegården talar i och för sig närheten till Tjöstad och födelsegården Grålös. Emellertid anges det några gånger att han är bosatt på Kroken Nedre, vilket avgör saken. (Dessutom är Anders synbarligen är mycket förmögen, och det blir man knappast på att ta upp en ödegård!) - Tack till Allan Hansson för diskussionen!
Ur tingsprotokoll 1687 18 dec [BFm].

§ 17 Ivar Andersson i Grålös har uppburit på sina 4 omyndiga barns vägnar, Torsten, Olof, Anders och Christensa, av sin son Anders Ivarsson i Kroken 15 daler. Aslag och Barbro Ivarsdöttrar har fått 5 Daler av sin bror Anders I. De pantsätter därför sin mödernearvejord 1/2 tunna i Flöghult.
Anges som nämndeman i bouppteckningen efter svägerskan Olug.
Ur kyrkböckerna för Skee:
V139 1699-08-27 Anders Ivarsson och Anna Andersdotter. Paret bosatt i Kroken
D1737-06-19 nämndeman Anders Ivarsson 78 [född 1659] Grålös Sörgård
----
(brodern:)
V123 1698-10-?? Anders Ivarsson och Kirsti Halfvordsdotter. Paret bosatt i Grålös

bertilh.se


Personal History

YearAgeEvent
1659 Birth 1659 Grålös, Skee, O
1659 Sister Anna Ivarsdotter is born 1659 Grålös, Skee, O [3]
1660 Brother Torsten Ivarsson is born 1660 Grålös, Skee, O
1670 Brother Ola Ivarsson is born 1670 Skee, O
1677? Spouse Anna Andersdotter is born about 1677
>1683 Mother X:796 Ingrid Andersdotter dies between 1683 and 1686 Grålös, Skee, O [3]
1695 Son Jon Andersson is born 1695-08-25 Kroken, Skee, O [4]
1697 Father X:795 Ivar Andersson dies 1697-10-31 Grålös sörgård, Skee, O [5]
1698 Son Ivar Andersson is born 1698-12-26 Kroken, Skee, O [6]
1699 Son Ivar Andersson dies 1699-01-01 Kroken, Skee, O [7]
1699 Partner Olug Larsdotter dies 1699-01-01 Kroken, Skee, O [7]
1699 Marriage Anna Andersdotter 1699-08-27 Kroken, Skee, O [2]
1700 Son Ivar Andersson is born 1700-06-03 Kroken, Skee, O [8]
1701 Daughter Olug Andersdotter is born 1701-10-13 Kroken, Skee, O [9]
1705 Son Truls Andersson is born 1705-12-28 Kroken, Skee, O [10]
1710 Brother Haral Ivarsson dies 1710-05-08 Grålös sörgård, Skee, O [11]
1710 Daughter Christensa Andersdotter is born 1710-09-18 Kroken, Skee, O [12]
1712 Son Anders Andersson is born 1712-12-07 Kroken, Skee, O [13]
1713 Son Anders Andersson dies 1713-01-25 Kroken, Skee, O [14]
1714 Daughter Kerstin Andersdotter is born 1714-01-10 Kroken, Skee, O [15]
1716 Son Anders Andersson is born 1716-11-25 Kroken, Skee, O [16]
1719 Sister Anna Ivarsdotter dies 1719-01-25 Grålös, Skee, O [17]
1720 Brother d.y. Anders Ivarsson dies 1720-04-03 Grålös sörgård, Skee, O [18]
1720 Daughter Anna Andersdotter is born 1720-08-14 Kroken, Skee, O [19]
1724 Sister IX:398 Barbro Ivarsdotter dies 1724-07-12 Hästeske, Skee, O [20]
1734 Brother Ola Ivarsson dies 1734-12-22 Bastekärr, Skee, O [21]
1736 Sister Aslaug Ivarsdotter dies 1736-05-02 Hästeske, Skee, O [22]
1737 Death 1737-06-19 Grålös sörgård, Skee, O [1]

Sources

[1]Skee C:2 sid 271
  
[2]Skee C:1 sid 63
  
[3]Strömstad släktforskare, Bertil Holmström
  
[4]Skee C:1 sid 29
  
[5]Skee C:1 sid 47
  
[6]Skee C:1 sid 57
  
[7]Skee C:1 sid 59
  
[8]Skee C:1 sid 69
  
[9]Skee C:1 sid 83
  
[10]Skee C:1 sid 103
  
[11]Skee C:1 sid 119
  
[12]Skee C:1 sid 121
  
[13]Skee C:1 sid 139
  
[14]Skee C:1 sid 141
  
[15]Skee C:1 sid 151
  
[16]Skee C:1 sid 177
  
[17]Skee C:1 sid 205
  
[18]Skee C:1 sid 223
  
[19]Skee C:1 sid 229
  
[20]Skee C:1 sid 291
  
[21]Skee C:2 sid 209
  
[22]Skee C:2 sid 247