Personal Record Pedigree Chart

Anna Björkman f Eliasdotter

Was 63 years.

Father:Elias Kjällsson (1730 - 1790)
Mother:Sara Andersdotter (1740 - 1778)

Born:1768-01-26 Nedre Högstad, Skee, O. [1]
Dead:1831-04-01 Wik, Skee, O. [2]Håll och styng

Marriage with Sören Björkman (1763 - 1808)

Marriage:1797-07-07 Älgö, Tjärnö, O. [3]Dafter, Älgön

Children:
Sara Britta Sörensdotter Björkman (1799 - 1874)

Notes

Barn:
1797-12-18 M Olaus Sören Björkman Anna Eliasdotter
1799-02-23 K Sara Britta Sören Björk Anna Eliasdotter
1800-11-12 M Olaus Sören Björkman Anna Eliasdotter
1802-10-06 M Karl Sören Björkman Anna Eliasdotter
1805-09-18 K Anna Catharina Sören Björkman Anna Eliasdotter
1807-12-07 K Anna Katharina Sören Björkman Anna Eliasdotter


Personal History

YearAgeEvent
1768 Birth 1768-01-26 Nedre Högstad, Skee, O [1]
1770 2 years Brother Cornelius Eliasson is born 1770-12-11 Yttre Buar, Skee, O [4]
1771 2 years Brother Cornelius Eliasson dies 1771-01-12 Yttre Buar, Skee, O [5]
1772 3 years Sister Kirsti Eliasdotter is born 1772-01-03 Yttre Buar, Skee, O [6]
1772 4 years Sister Kirsti Eliasdotter dies 1772-11-17 Yttre Buar, Skee, O [7]
1773 5 years Sister Kirstin Eliasdotter is born 1773-09-26 Yttre Buar, Skee, O [8]
1777 9 years Brother Cornelius Eliasson is born 1777-11-12 Skär, Skee, O [9]
1778 10 years Mother Sara Andersdotter dies 1778-08-06 Skär innegård, Skee, O [10]
1788 20 years Brother Cornelius Eliasson dies 1788-10-18 Kasen u. Åseröd, Skee, O [11]
1790 22 years Father Elias Kjällsson dies 1790-12-23 Kasen u. Åseröd, Skee, O [12]
1797 29 years Marriage Sören Björkman 1797-07-07 Älgö, Tjärnö, O [3]
1799 31 years Daughter Sara Britta Sörensdotter Björkman is born 1799-02-23 Strömstad, O [13]
1808 40 years Spouse Sören Björkman dies 1808-04-08 Strömstad, O [14]
1824 56 years Brother Oluf Eliasson dies 1824-03-14 Buvall, Skee, O [15]
1827 59 years Sister Barbro Eliasdotter dies 1827-12-04 Kyrkosund, Sydkoster, Tjärnö, O [16]
1831 63 years Death 1831-04-01 Wik, Skee, O [2]

Sources

[1]Skee C:4 sid 385
  
[2]Skee C:7 bild 190
  
[3]Tjärnö C:3 sid 87
  
[4]Skee C:4 sid 521
  
[5]Skee C:4 sid 525
  
[6]Skee C:4 sid 569
  
[7]Skee C:4 sid 615
  
[8]Skee C:4 sid 657
  
[9]Skee C:5 sid 105
  
[10]Skee C:5 sid 145
  
[11]Skee C:5 sid 495
  
[12]Skee C:5 sid 553
  
[13]Strömstad C:3 sid 141
  
[14]Strömstad C:3 sid 711
  
[15]Skee C:7 bild 179
  
[16]Tjärnö C:3 sid 409