Personal Record Pedigree Chart

VI:52 Mari Gudesdotter

Was 40 years.

Father:VII:103 Gude Andersson (1700 - 1788)
Mother:VII:104 Helena Andersdotter (1729 - 1803?)

Born:1767-12-09 Flöghult, Skee, O. [1]
Dead:1808-08-22 Grandalen, Skee, O. Cause of death: Bröstsjukdom. [2]Olug Gudesdotter död 1808-08-22 Grandalen
Ingen Olug finns som stämmer in med detta
enbart Maria bodde i Grandalen
2 veckor senare dör hennes man
Änkling Olof Hansson 1808-09-09 Grandalen Husebo
 

Marriage with VI:51 Olof Hansson (1761 - 1808)

Marriage:1791-03-06 Massleberg, Skee, O. [3]Wigdes drängen Olof Hansson från Stora Massleberg med
pigan Maria Göthesdotter därsammastädes

Före 1805 finns torparen Olof Hansson med familj på Grandalen under Husebo, men i mantalslängden 1805 finns de på Grandalen under Flöghult, och 1808 noteras de på Flöghult, utan något speciellt namn på bostället. Men den 9 september 1808 noteras i dödboken att änkemannen Olof Hansson på Grandalen under Husebo dött den 9 september av bröstsjuka. (Detta måste vara Maris man - de noteras fortfarande i kyrkböckerna på Grandalen under Husebo, där de bodde
tidigare.) Mari måste alltså ha dött mellan den 18 november 1807 (då mantalslängden undertecknades), och den 9 september 1808. Dödboken (Skee C:6, sid 415) noterar den 22 augusti 1808 en Olug Gudesdotter, som dött av bröstsjuka på Grandalen. Någon annan Götes-, Gudes- eller Gödesdotter har inte dött på något Grandalen i Skee från 1805, då dottern Helena föddes, tills änkemannen Olof dör. Att båda föräldrarna dött framgår med visshet av 1809 års mantalslängd.
Enligt denna bor Maris och Olofs barn (Maria, Gude 13 år, Hans 10 år, Anna 8 år och Helena 2 år)
hos en Lars Andersson på Flöghult. I 1810 års mantalslängd står Lars Andersson ensam med sin
hustru, och Marias barn finns inte längre kvar på Flöghult. Slutsatsen måste bli att Olug Gudesdotter är en felskrivning av Maria Gudesdotter. Maria dog alltså den 22 augusti 1808.
Flera omständigheter talar mycket starkt för att denna Maria Gudesdotter är Gude Anderssons yngsta dotter. För det första stämmer namnet och åldern i dödsnotisen (och det föddes ingen annan Mari
Gudesdotter i Skee kring 1767), för det andra har namnet i dödsnotisen förväxlats just med det ovanliga namnet Olug, vilket är vad hennes helsyster hette. Vidare var Maris dotter Helena Olsdotter
sockenhjon hos Olug Gudesdotter (alltså den troliga mostern) ca 1811-13 på Hogen, och nådehjon ca 1813-15 hos Olof Gudesson och hans son Mattis på Salen (dvs hos morbror och kusin, om
Helenas mor var dotter till Gude Andersson), och sedan åter hos Olug Gudesdotter, men nu på Grålös Uppegård omkring 1825, och noteras dessutom som "Sy.", dvs syster, vilket torde tyda på att
hon i varje fall hade en släktrelation till Olug.
 

Children:
V:26 Maria Olsdotter (1791 - 1864)
Anna Olsdotter (1793 - 1793)
Göte Olsson (1795 - 1855)
Hans Olsson (1798 - 1832)
Anna Britta Olsdotter (1800 - 1870)
Anna Olsdotter (1803 - <1808)
Helena Olsdotter (1805 - 1891)

Personal History

YearAgeEvent
1767 Birth 1767-12-09 Flöghult, Skee, O [1]
1769 2 years Brother Truls Gudesson is born 1769-12-21 Flöghult, Skee, O [4]
1777 9 years Half-sister Sigrid Gudesdotter dies 1777-04-24 Budalen, Skee, O [5]
1783 15 years Half-brother Anders Gudesson dies 1783-01-15 Husebo, Skee, O [6]
1788 20 years Father VII:103 Gude Andersson dies 1788-09-07 Flöghult, Skee, O [7]
1791 23 years Marriage VI:51 Olof Hansson 1791-03-06 Massleberg, Skee, O [3]
1791 23 years Daughter V:26 Maria Olsdotter is born 1791-06-19 Massleberg, Skee, O [8]
1793 25 years Daughter Anna Olsdotter is born 1793-10-02 Husebotången, Flöghult, Skee, O [9]
1793 26 years Daughter Anna Olsdotter dies 1793-12-16 Husebotången, Flöghult, Skee, O [10]
1795 27 years Son Göte Olsson is born 1795-04-06 Svilldalen, Skee, O [11]
1797 30 years Half-sister Annicka Gudesdotter dies 1797-12-28 Skansen, Skee, O [12]
1798 30 years Son Hans Olsson is born 1798-01-12 Grandalen, Skee, O [13]
1800 32 years Daughter Anna Britta Olsdotter is born 1800-04-23 Grandalen, Skee, O [14]
1800 32 years Half-sister Kierstin Gudesdotter dies 1800-07-17 Gudebo, Skee, O [15]
1803? Mother VII:104 Helena Andersdotter dies about 1803 Flöghult, Skee, O [16]
1803 35 years Daughter Anna Olsdotter is born 1803-01-29 Grandalen, Skee, O [17]
1804 36 years Half-brother Ivar Gudesson dies 1804-03-24 Strömstad, O [18]
1805 38 years Daughter Helena Olsdotter is born 1805-12-13 Grandalen u. Flöghult, Skee, O [19]
1808 40 years Death 1808-08-22 Grandalen, Skee, O [2]

Sources

[1]Skee C:4 sid 379
  
[2]Skee C:6 sid 415
  
[3]Skee C:5 sid 569
  
[4]Skee C:4 sid 479
  
[5]Skee C:5 sid 81
  
[6]Skee C:5 sid 323
  
[7]Skee C:5 sid 493
  
[8]Skee C:5 sid 573
  
[9]Skee C:5 sid 639
  
[10]Skee C:5 sid 641
  
[11]Skee C:6 sid 39
  
[12]Skee C:6 sid 117
  
[13]Skee C:6 sid 121
  
[14]Skee C:6 sid 181
  
[15]Skee C:6 sid 183
  
[16]ej i dödboken
  
[17]Skee C:6 sid 247
  
[18]Strömstad C:3 sid 701
  
[19]Skee C:6 sid 327