Personal Record Pedigree Chart

XI:1 Mickel Christensson

Father:XII:1 Christen

Born: [1]
Dead:about 1667 Överby, Lur, O. [1]

Marriage with XI:2 Inga Olsdotter (1605? - )

Marriage:

Children:
X:1 Hans Mickelsson (1631 - 1713)
Anna Mickelsdotter (- 1680?)
nn Mickelsdotter

Notes

Mickel:
Son till en för oss okänd Christen.
Odelsbonde på Överby, ägare till Söby.

- Gårdarna Söby och Överby ligger vid gränsen mellan socknarna Lur och Skee (O), och växlar tillhörighet från Skee till Lur 1694.

Huvudsakligen känd som far till Hans Mickelsson på Rönnö. Ytterligare en familjemedlem, dottern Anna, gift med Torkel Leksson, möter oss i ett tingsprotokoll från 1690 (se nedan). Därutöver har Mickel (åtminstone) ytterligare en dotter, till namnet okänd, gift med båtsmannen Anders Jensson.

Ur tingprotokoll 1666 15-16 Januari [BFm]:

§ 5: Thore Hansson klagar, att Mickel i Överby slagit honom med en yxa på vänster arm. Mickel får böta en Mark silver.
Mera från Bosse Forsströms lista över ägare till och innevånare i Överby:


1628-29 Michell Chrestensen i Øffuerbye GLA film 21/59. Fogderäkenskaper, saköreslängd: ”Michell Chrestensen i
Øffuerbye, affsonnet for Laurtz i Rienshougen, hand sloeg et slag wed sinn
egenn ploug.”
1630 Ml Michell Hans Øffuerbye GLA film 45/59. Register över kungsskatt.
1642 Ml Michel Hans Øffrebye GLA film 50/59. Extraskattemantal.
1644 Jb Michell Hans i Øffuerbye 6 tunnor GLA film 50/59. Rusttjänstpenningar.
1645 Hans Offuerby, kone, Anna datter GLA film 51/59. Kopskattelängd.
1653 Michell Øffrbye GLA film 53/59. Kontributionsskattelängd. Överbys
landskyld 6 tunnor, kontribution 4 daler.

bertilh.se


Personal History

YearAgeEvent
1605? Spouse XI:2 Inga Olsdotter is born about 1605 Överby, Lur, O [1]
1631 Son X:1 Hans Mickelsson is born 1631-04 Överby, Lur, O [1]
1667? Death about 1667 Överby, Lur, O [1]

Sources

[1]Strömstad släktforskare, Bertil Holmström