Personal Record Pedigree Chart

Henrik Hansson

Was 58 years.

Father:Hans Olsson (1794 - 1879)
Mother:Oliana Hansdotter (1788 - 1823)

Born:1820-05-30 Hogen, Skee, O. [1]I dopbok inskriven som "Hindrick"
Dead:1879-05-08 Lilla Hästum, Lur, O. [2]Hängt sig i sinnesförvirring, begravd i tysthet

Marriage with Anna Britta Olsdotter (1820 - 1895)

Marriage:1842-07-22 Lilla Hästhem, Lur, O. [3]Hogen i Skee, Lilla Hästhem i Lur

Children:
Amalia Charlotta Henriksdotter (1842 - 1843)
Amalia Henriksdotter (1844 - )
Julia Henriksdotter (1846 - )
David Alfred Henriksson (1848 - 1848)
Olof Alfred Henriksson (1850 - 1894)
Anton Henriksson (1852 - 1853)
Ellika Britta Henriksdotter (1854 - )
Dordia Josefina Henriksdotter (1857 - )
Hilda Erika Henriksdotter (1860 - )
Adolf Theodor Henriksson (1863 - )

Personal History

YearAgeEvent
1820 Birth 1820-05-30 Hogen, Skee, O [1]
1820 4 months Spouse Anna Britta Olsdotter is born 1820-10-26 Lilla Hästum, Lur, O [4]
1822 2 years Sister Anna Chatarina Hansdotter is born 1822-10-23 Hogen, Skee, O [5]
1823 3 years Mother Oliana Hansdotter dies 1823-06-13 Hogen, Skee, O [6]
1825 4 years Half-sister Oliana Hansdotter is born 1825-02-18 Hogen, Skee, O [7]
1825 5 years Half-sister Oliana Hansdotter dies 1825-06-06 Hogen, Skee, O [8]
1826 5 years Half-brother Andreas Hansson is born 1826-04-03 Hogen, Skee, O [9]
1828 8 years Half-brother Hans Jacob Hansson is born 1828-12-11 Hogen, Skee, O [10]
1831 11 years Half-brother Johannes Hansson is born 1831-09-11 Hogen, Skee, O [11]
1834 13 years Half-sister Ellika Britta Hansdotter is born 1834-05-22 Hogen, Skee, O [12]
1837 17 years Half-brother Anton Hansson is born 1837-06-22 Hogen, Skee, O [13]
1842 21 years Half-brother Carl Hansson is born 1842-03-07 Hogen, Skee, O [14]
1842 22 years Marriage Anna Britta Olsdotter 1842-07-22 Lilla Hästhem, Lur, O [3]
1842 22 years Daughter Amalia Charlotta Henriksdotter is born 1842-12-30 Lilla Hästum, Lur, O [15]
1843 22 years Daughter Amalia Charlotta Henriksdotter dies 1843-01-21 Lilla Hästum, Lur, O [16]
1844 23 years Daughter Amalia Henriksdotter is born 1844-05-01 Lilla Hästum, Lur, O [17]
1846 26 years Daughter Julia Henriksdotter is born 1846-10-16 Lilla Hästum, Lur, O [18]
1847 27 years Half-brother August Hansson is born 1847-07-31 Hogen, Skee, O [19]
1848 28 years Son David Alfred Henriksson is born 1848-11-20 Lilla Hästum, Lur, O [20]
1848 28 years Son David Alfred Henriksson dies 1848-12-11 Lilla Hästum, Lur, O [21]
1850 29 years Son Olof Alfred Henriksson is born 1850-01-03 Lilla Hästum, Lur, O [22]
1852 32 years Half-sister Ellika Britta Hansdotter dies 1852-07-15 Hogen, Skee, O [23]
1852 32 years Son Anton Henriksson is born 1852-07-16 Lilla Hästum, Lur, O [24]
1853 33 years Son Anton Henriksson dies 1853-09-18 Lilla Hästum, Lur, O [25]
1854 34 years Daughter Ellika Britta Henriksdotter is born 1854-08-21 Lilla Hästum, Lur, O [26]
1857 36 years Daughter Dordia Josefina Henriksdotter is born 1857-02-06 Lilla Hästum, Lur, O [27]
1860 39 years Daughter Hilda Erika Henriksdotter is born 1860-02-20 Lilla Hästum, Lur, O [28]
1863 43 years Son Adolf Theodor Henriksson is born 1863-12-07 Lilla Hästum, Lur, O [29]
1867 47 years Brother Olaus Hansson dies 1867-12-08 St. Åseröd, Skee, O [30]
1874 53 years Sister Anna Chatarina Hansdotter dies 1874-04-19 Tånga, Skee, O [31]
1876 56 years Half-brother Hans Berntsson dies 1876-09-13 Hjältsgård, Skee, O [32]
1879 58 years Death 1879-05-08 Lilla Hästum, Lur, O [2]

Sources

[1]Skee C:6 sid 797
  
[2]Lur F:1 bild 29
  
[3]Lur C:2 bild 297
  
[4]Lur C:2 bild 185
  
[5]Skee C:7 bild 10
  
[6]Skee C:7 bild 178
  
[7]Skee C:7 bild 26
  
[8]Skee C:7 bild 181
  
[9]Skee C:7 bild 34
  
[10]Skee C:7 bild 52
  
[11]Skee C:7 bild 70
  
[12]Skee C:7 bild 87
  
[13]Skee C:7 bild 114
  
[14]Skee C:7 bild 152
  
[15]Lur C:2 bild 225
  
[16]Lur C:2 bild 365
  
[17]Lur C:2 bild 229
  
[18]Lur C:2 bild 234
  
[19]Skee C:10 sid 62
  
[20]Lur C:2 bild 239
  
[21]Lur C:2 bild 369
  
[22]Lur C:2 bild 242
  
[23]Skee C:10 sid 522
  
[24]Lur C:2 bild 247
  
[25]Lur C:2 bild 372
  
[26]Lur C:2 bild 252
  
[27]Lur C:2 bild 258
  
[28]Lur C:3 bild 12
  
[29]Lur C:4 bild 17
  
[30]Skee F:1 bild 43
  
[31]Skee F:1 bild 72
  
[32]Skee F:1 bild 84