Personal Record Pedigree Chart

Maria "Maja" Carlsdotter Berggren

Was 48 years.

Father:Carl Berggren (- 1789)
Mother:Catharina "Trina" Larsdotter (1709? - 1786)

Born:1745-01-20 Välseröd, Bärfendal, O. [1]
Dead:1793-01-20 Fossane, Kville, O. [2]
Probate:1793-10-17 Fossane, Kville, O. [2] År 1793 den 17 octoberförrättades uppå.anmodan af undertecknad bouppteckning
och clelning hos enkomannen och förra Trumslagaren Knut Michelsson i Fossane efter cless den 20 sistlidna januari med döden aflidna hustru Maija Carlsdotter, hvilken aflidit utom egna barn eller bröstarfvingar
och således såsom arftagare sig efterlemnat enklingen samt föliande hel och halfsyskon nemligen helsyskonen Petter Carlsson Bergren i Svenneby och Johan Carlsson Bergren på Heden i Bärfendals sochn. Halvsyskonen Anders Gustafsson i Berg, enkan Catharina Gustafsdotter i Backa Thossene
socken, samt afl. Maria Gustafsdotter i Staby efterlämnade barn, -Anders Simonsson på Torpet Nympan (?) under Backa i Thossene sochen, Simon Simonsson i Staby, drängen Nils Jacobsson i Fossane, Gustaf Jacobsson i Staby ocn dessas afledna broder Pehr Simonssons efterlännad 3: enne barn:
Olaus, Anders och dotteren Sara hvilkas rätt och bästa tillgodoses och bevakades af deras halfbroder Petter Carlsson Bergren i Svenneby.
 

Marriage with Knut Mickelsson

Marriage:1765-01-01 Välseröd, Bärfendal, O. [3]Bromelseröd i Kville. Välseröd i Bärfendal.

Inga barn.
 

Personal History

YearAgeEvent
1745 Birth 1745-01-20 Välseröd, Bärfendal, O [1]
1747 2 years Sister Johanna Carlsdotter Berggren is born 1747-03-11 Välseröd, Bärfendal, O [4]
1748 3 years Sister Johanna Carlsdotter Berggren dies 1748-02-24 Välseröd, Bärfendal, O [5]
1751 6 years Brother Johan Carlsson Berggren is born 1751-02-10 Välseröd, Bärfendal, O [1]
1765 19 years Marriage Knut Mickelsson 1765-01-01 Välseröd, Bärfendal, O [3]
1786 Mother Catharina "Trina" Larsdotter dies 1786 Välseröd, Bärfendal, O [6]
1789 Father Carl Berggren dies 1789 Välseröd, Bärfendal, O [6]
1790? Half-sister Maria Gustafsdotter dies about 1790 Staby, Kville, O
1793 48 years Death 1793-01-20 Fossane, Kville, O [2]
1793 Probate 1793-10-17 Fossane, Kville, O [2]

Sources

[1]Bärfendal SNL:11 sid 9
  
[2]Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:22 sid 645
  
[3]Bärfendal C:1 sid 130
  
[4]Bärfendal C:1 sid 51
  
[5]Bärfendal C:1 sid 156
  
[6]Bärfendal SNL:13 sid 10