Personal Record

Guri Larsdotter

Was 67 years.

Born:1696-07-19 Buvall, Skee, O. [1]
Dead:1763-07-19 Skär norgård, Skee, O.67 år

Marriage with Knut Månsson (1705 - 1763)

Marriage:1729-10-26 Skär, Skee, O. [2]Böö, Skär. Bor i Skär

Children:
Marta Knutsdotter (1730 - )
dödfödd (1732 - 1732)
dödfödd (1735 - 1735)

Personal History

YearAgeEvent
1696 Birth 1696-07-19 Buvall, Skee, O [1]
1705 Spouse Knut Månsson is born 1705-05 Böö, Skee, O [3]
1729 33 years Marriage Knut Månsson 1729-10-26 Skär, Skee, O [2]
1730 33 years Daughter Marta Knutsdotter is born 1730-06-12 Skär, Skee, O [4]
1732 35 years Daughter dödfödd is born 1732-01-09 Skär norgård, Skee, O [5]
1732 35 years Daughter dödfödd dies 1732-01-09 Skär norgård, Skee, O [5]
1735 38 years Daughter dödfödd is born 1735-03-16 Skär norgård, Skee, O [6]
1735 38 years Daughter dödfödd dies 1735-03-16 Skär norgård, Skee, O [6]
1763 66 years Spouse Knut Månsson dies 1763-03-16 Skär norgård, Skee, O [7]
1763 67 years Death 1763-07-19 Skär norgård, Skee, O

Sources

[1]Skee C:1 sid 37
  
[2]Skee C:2 sid 87
  
[3]Skee C:1 sid 99
  
[4]Skee C:2 sid 105
  
[5]Skee C:2 sid 143
  
[6]Skee C:2 sid 219
  
[7]Skee C:4 sid 167