Personal Record Pedigree Chart

d.ä. Anders Hansson

Was 59 years.

Father:Hans Torstensson (1714 - 1771)
Mother:Olug Andersdotter (1723 - 1778)

Born:1752-06-13 Gullnäs, Tjärnö, O. [1]
Dead:1812-05-10 Gullnäs, Tjärnö, O. Cause of death: Bröstfeber. [2]

Marriage with Anna Maria Jonsdotter (1760 - 1812)

Marriage:1783-06-15 Lindholmen, Tjärnö, O. [3]Gullnäs, Lindholmen

Notes

#3____ Anders d.ä. ...........1752-06-13 1812-05-10
#3+___ Anna Maria Jonsdotter .1760-02-23 1812-10-19
------ -----------------------
ej att förväxla med den yngre brodern och namnen Anders d.y..

Anna Maria är född på Lindholmen, dotter till Jon Andersson och Pernilla Hansdotter.

se vidare separat fil.

Ur kyrkböckerna för Tjärnö:

F.7610 1752-06-13 Anders, Gullnäs, Hans Torstensson och Olug Andersdotter
F.8690 1760-02-23 Anna Maria, Linholmen, Jon Andersson och Pernilla Hansdotter
V.4050 1783-06-15 Anders Hansson, Gullnäs, och Anna Maria Jonsdotter, Linholmen
D14770 1812-05-10 Anders Hansson, Gullnäs, 59 år 10 mån
D14810 1812-10-19 Änka Anna Maria Jonsdotter, Gullnäs, 50 år 8 mån

bertilh.se


Personal History

YearAgeEvent
1752 Birth 1752-06-13 Gullnäs, Tjärnö, O [1]
1755 2 years Brother d.y. Anders Hansson is born 1755-03-18 Gullnäs, Tjärnö, O [4]
1758 6 years Brother Torsten Hansson is born 1758-12-01 Gullnäs, Tjärnö, O [5]
1760 7 years Spouse Anna Maria Jonsdotter is born 1760-02-23 Lindholmen, Tjärnö, O [6]
1762 9 years Brother Truls Hansson is born 1762-01-01 Gullnäs, Tjärnö, O [7]
1762 9 years Brother Truls Hansson dies 1762-01-24 Gullnäs, Tjärnö, O [7]
1763 11 years Brother Hans Hansson is born 1763-10-26 Gullnäs, Tjärnö, O [8]
1763 11 years Brother Hans Hansson dies 1763-11-16 Gullnäs, Tjärnö, O [8]
1764 12 years Brother dödfödd pojke is born 1764-11-22 Gullnäs, Tjärnö, O [9]
1764 12 years Brother dödfödd pojke dies 1764-11-22 Gullnäs, Tjärnö, O [9]
1766 13 years Sister Magdalena Hansdotter is born 1766-04-08 Gullnäs, Tjärnö, O [10]
1771 18 years Father Hans Torstensson dies 1771-02-17 Gullnäs, Tjärnö, O [11]
1778 25 years Mother Olug Andersdotter dies 1778-06-06 Gullnäs, Tjärnö, O [12]
1783 31 years Marriage Anna Maria Jonsdotter 1783-06-15 Lindholmen, Tjärnö, O [3]
1789 36 years Sister Margareta Hansdotter dies 1789-03-21 Buar, Tanum, O [13]
1796 43 years Brother d.y. Anders Hansson dies 1796-02-21 Gullnäs, Tjärnö, O
1798 45 years Sister Britta "Börta" Hansdotter dies 1798-01-10 Övre Kile, Tjärnö, O [14]
1800 47 years Sister Magdalena Hansdotter dies 1800-06-01 Strömstad, O [15]
1812 59 years Death 1812-05-10 Gullnäs, Tjärnö, O [2]

Sources

[1]Tjärnö C:2 sid 95
  
[2]Tjärnö C:3 sid 169
  
[3]Tjärnö C:3 sid 7
  
[4]Tjärnö C:2 sid 131
  
[5]Tjärnö C:2 sid 175
  
[6]Tjärnö C:2 sid 191
  
[7]Tjärnö C:2 sid 223
  
[8]Tjärnö C:2 sid 251
  
[9]Tjärnö C:2 sid 263
  
[10]Tjärnö C:2 sid 289
  
[11]Tjärnö C:2 sid 373
  
[12]Tjärnö C:2 sid 497
  
[13]Tanum C:3 sid 1009
  
[14]Tjärnö C:3 sid 98
  
[15]Strömstad C:3 sid 691