Personal Record Pedigree Chart

X:795 Ivar Andersson

Was at most 70 years.

Father:XI:1585, XI:1589, XI:1873 Anders Olsson (1585? - 1640?)

Born:1627 Tjöstad, Skee, O. [1]
Dead:1697-10-31 Grålös sörgård, Skee, O. [2]

Marriage with X:796 Ingrid Andersdotter (1630 - >1683)

Marriage:about 1651 Grålös, Skee, O. [1]

Children:
Aslaug Ivarsdotter (1652 - 1736)
IX:398 Barbro Ivarsdotter (1657 - 1724)
Anders Ivarsson (1659 - 1737)
Anna Ivarsdotter (1659 - 1719)
Torsten Ivarsson (1660 - 1745)
Ola Ivarsson (1670 - 1734)
Anders Ivarsson (- 1720)
Haral Ivarsson (- 1710)
Christensa Ivarsdotter

Notes

Ivar:
far till Ola Ivarsson, morfars far till Anders Jörensson.
1627 Tveksam uppgift: Född i Tjöstad, son till Anders Olsson
1670 Flyttar till Grålös 1670, i mtlgd 1670 Grålös Sörgård [TH].

Gift två gånger: först med Ingrid Andersdotter (som dör mellan 1683 och 1686), andra gången med Marin Bryngelsdotter. (I Ivar Schärs stamtavla för Roar i Hässje uppträder de båda äldsta Ivarsdöttrarna, Aslög och Barbro. Modern till Barbro uppges heta Olug - säkerligen en felskrivning.)

Jmf brevväxling april 2002 mellan Bo Forsström och Tore Norrby.

Vette härads vinterting 1670 [BFm]

§ 18 [Iver i Tjöstad kärar mot Olof Olsson, som brukar ett halvt odelshemman i Grålös. Ivars hustru med sina syskon har 21 sättingar odels- och pantejord där, och Olofs far Olof i Torgonö 4½ sätting. Res: Ivar får bruka sin hustrus och hennes syskons odel och Olof sin fars, efter att jorden och husen skiftats av gode män.]
[BFm kommentar:] Vad är nu det här för Olof i Torgonö, honom har vi inte träffat på förut? Här flyttar i alla fall Ivar in på Grålös. Han var först gift med en dotter till Anders i Buar, som var son till Olof i Båleröd. Bålerödarvingarna processade senare länge om en tunna av Grålösjorden med Kollekindsarvingarna.

Ur tingsprotokoll 1687 18 dec [BFm]

§ 17 Ivar Andersson i Grålös har uppburit på sina 4 omyndiga barns vägnar, Torsten, Olof, Anders och Christensa, av sin son Anders Ivarsson i Kroken 15 daler. Aslag och Barbro Ivarsdöttrar har fått 5 Daler av sin bror Anders I. De pantsätter därför sin mödernearvejord 1/2 tunna i Flöghult.
Ur tingsprotokoll Tanums, Bullarens m. fl. AIa:6 s. 408-9; 1686 15 Nov. § 24. [BFm]
{Olof på Rävön på sina egna vägnar, Hans på Rönnö på sin hustru Börta Engelbrektsdotters vägnar, Jon Larsson i Kollekind på sina egna samt sin syster Maret Larsdotters och sitt systerbarn Jöran Andersdotters vägnar. Item Börta Jörnsdotter, Mari, Oluf på Rossön, Asmund Jörensson, Olug Jörensdotter, Jörn Jörnsson, Oluf Joensson i Skånim på sina egna vägnar, de samtliga alla tillstå och bekänna, att de sälja till Iver i Grålös samt hans hustru Mari Bryngelsdotter 7 sättingar skyld i Sörgården i Grålös för 42 rdr smt till evig odel och egendom.}
[BFm] Det här är Kollekindsarvingarna som nu säljer den omtvistade halvtunnan pantejord i Grålös i vilken ägarförhållandet varit före vid tinget tidigare. På köpet fick vi här en dotter och en dotterdotter till riksdagsmannen Lars Jonsson i Kollekind, som åtminstone jag inte kände till tidigare.
[BH] Börta Engelbrektsdotter är Hans Mickelssons andra hustru, sondotter till Jon i Kollekind.

Ur domboken 18 dec 1687 § 17

[Ivar Andersson i Grålös har uppburit på sina 4 omyndiga barns vägnar, Torsten, Olof, Anders och Christensa, av sin son Anders Ivarsson i Kroken 15 daler. Aslag och Barbro Ivarsdöttrar har fått 5 Daler av sin bror Anders I. De pantsätter därför sin mödernearvejord 1/2 tunna i Flöghult.]
[BFm] Det här borde innebära att alla de här barnen har samma mor, eftersom det är mödernearvejorden. Här finns varken Harald eller Jöranna med, så de måste vara födda i det senare giftet.
Ur kyrkböckerna för Skee:

D1697-10-31 (B) Ivar hastigt död 70 [född 1627] Grålös
[BFm] S C:1 s. 47

1697 October 31 Ifwer i Grålöss, döde hastig om Natten på wegen som hand gich 70 åhr gammal [f. 1627]

Ivar och Ingrid:
föräldrar till Ola Ivarsson.
Vigda ca 1651. Bosatta i Grålös åtminstone fram till 1660, i Bastekärr omkring 1670, därefter åter i Grålös [SC]. Sju barn: Aslaug, Barbro, Anders (i), Anna, Christensa, Torsten, Ola och Anders (ii). De två sönerna med samma namn lever båda till vuxen ålder. Man skulle kunna säga att Anders (i) är döpt efter farfar, Anders (ii) efter morfar.

bertilh.se


Personal History

YearAgeEvent
1627 Birth 1627 Tjöstad, Skee, O [1]
1630 Spouse X:796 Ingrid Andersdotter is born 1630 Sör Buar, Skee, O [1]
1633 Brother Halvord Andersson is born 1633 Skee, O [1]
1639 Sister Karin Andersdotter is born 1639 [1]
1640? Father XI:1585, XI:1589, XI:1873 Anders Olsson dies about 1640 Tjöstad, Skee, O [1]
1651? Marriage X:796 Ingrid Andersdotter about 1651 Grålös, Skee, O [1]
1652 Daughter Aslaug Ivarsdotter is born 1652 Grålös, Skee, O
1657 Daughter IX:398 Barbro Ivarsdotter is born 1657 Grålös, Skee, O
1659 Son d.ä. Anders Ivarsson is born 1659 Grålös, Skee, O
1659 Daughter Anna Ivarsdotter is born 1659 Grålös, Skee, O [1]
1660 Son Torsten Ivarsson is born 1660 Grålös, Skee, O
1670 Son Ola Ivarsson is born 1670 Skee, O
>1683 Spouse X:796 Ingrid Andersdotter dies between 1683 and 1686 Grålös, Skee, O [1]
1690? Brother X:793, X:937 Anders Andersson dies about 1690 Hästeske, Skee, O [1]
1697 Death 1697-10-31 Grålös sörgård, Skee, O [2]

Sources

[1]Strömstad släktforskare, Bertil Holmström
  
[2]Skee C:1 sid 47