Personal Record

Mattis Knutsson

Was at most 68 years.

Born:1637 Nordkoster, Tjärnö, O. [1]
Dead:1705-02-05 Nordkoster, Tjärnö, O. [2]

Children with ?

Children:
Guri Mattisdotter (1659 - 1729)
Anna Mattisdotter (1664 - 1731)

Children with Lifva (1653 - 1697)

Children:
Anna Mattisdotter (1686 - 1766)
Knut Mattisson (1692 - 1773)
Ingeborg Mattisdotter (1693 - )

Notes

Mattis och hans tre hustrur:
I en mantalslängd från 1645 nämns två skeppare från Tjärnö socken, Knut från Nordkoster och Chresten från Sydkoster [Framme, VH, sid 35-36].
En Mattis Knutsson dör 1705, vid 68 år ålder. Han är alltså född 1637, och rimligtsvis son till den ovan nämnde Knut. Från DB får vi vidare kännedom om två Mattisdöttrar, Guri (1659-1729) och Anna (1664-1731), samt en hustru, Lifva (1653 - 1697). Uppenbarligen är hon inte mor till Guri och Anna. Mattis är 22 resp 27 år gammal när flickorna föds. Deras mor, Mattis' första hustru, är okänd för oss och torde så förbli. - I VB får vi veta att Mattis Knutsson 1701 gifter sig en tredje gång, med Mari Jonsdotter från Nordkoster. Mattis är då 64, Mari 49 (Mari är jämnårig med Lifva).

En Anna Mattisdotter gifter sig 1717 med Hans Didriksson. VB anger hemhörigheten till "Brevik sedan Styrsö". Enligt SL är Anna dotter till Mattis och Lifva, vilket också passar in tidsmässigt: Anna (ii) är född 1687 och dör 1766. Ett litet problem är att Mattis Knutsson har två döttrar med samma namn. Enligt KS är detta inte alls unikt. Ett exempel i släkten är Anders d.ä. och Anders d.y. på Gullnäs.

Sedan födelseboken för Tjärnö lades upp, nyåret 1689, föds tre barn till Mattis och Lifva: Knud (1692 - 1773), Ingebor(g) (1693 - 1741) och Per (1697-). Modern, Lifva, dör 12 dar efter att Per fötts. Hon är då 44 år och har sannolikt fött ett antal barn dessförinnan, varav säkert mer än ett avlidit som spädbarn (däribland alla gossebarn - den Knud som föds 1692 får farfaderns namn). "En flicka" och dör 1697, "ett barn" 1700. Flickan är född innan FB påbörjas. Barnet kan mycket väl vara Per (som inte återfinnes i VB eller DB).


bertilh.se


Personal History

YearAgeEvent
1637 Birth 1637 Nordkoster, Tjärnö, O [1]
1653 Partner Lifva is born 1653
1659 Daughter Guri Mattisdotter is born 1659-08
1664 Daughter Anna Mattisdotter is born 1664 Nordkoster, Tjärnö, O [1]
1686 Daughter Anna Mattisdotter is born 1686-07 Nordkoster, Tjärnö, O
1692 Son Knut Mattisson is born 1692-04-23 Nordkoster, Tjärnö, O [3]
1693 Daughter Ingeborg Mattisdotter is born 1693-11-19 Nordkoster, Tjärnö, O [4]
1697 Partner Lifva dies 1697-04-02 Nordkoster, Tjärnö, O [5]
1705 Death 1705-02-05 Nordkoster, Tjärnö, O [2]

Sources

[1]Strömstad släktforskare, Bertil Holmström
  
[2]Tjärnö C:1 sid 81
  
[3]Tjärnö C:1 sid 21
  
[4]Tjärnö C:1 sid 29
  
[5]Tjärnö C:1 sid 47