Personal Record Pedigree Chart

X:796 Ingrid Andersdotter

Was at most 55 years.

Father:XI:1591 Anders Olsson (- 1685)
Mother:XI:1592 Aslaug Rearsdotter

Born:1630 Sör Buar, Skee, O. [1]
Dead:between 1683 and 1686 Grålös, Skee, O. [1]

Marriage with X:795 Ivar Andersson (1627 - 1697)

Marriage:about 1651 Grålös, Skee, O. [1]

Children:
Aslaug Ivarsdotter (1652 - 1736)
IX:398 Barbro Ivarsdotter (1657 - 1724)
Anders Ivarsson (1659 - 1737)
Anna Ivarsdotter (1659 - 1719)
Torsten Ivarsson (1660 - 1745)
Ola Ivarsson (1670 - 1734)
Anders Ivarsson (- 1720)
Haral Ivarsson (- 1710)
Christensa Ivarsdotter

Notes

Ingrid:
mor till Ola Ivarsson.
Född i Buar, dotter till Anders Olsson och Aslaug Rearsdotter,Modern kommer från Flöghult (troligen svägerska till Truls Nilsson, se nedan). Anders är son till Olof Hansson i Båleröd

vårtinget 1683: Tanum, Bullaren m. fl. AIa: 6 s. 409 [Bo Forsström]

Anno 1683 den 14 Juli
§ 2 Trulls Andersson i Knarrewijken på sine egne wegnar, Ifwer Andersson i gråålös på sin hustrus wegnar, Ingrj Andersdotter, Anna i Ulleröd i Råcke Sochn, Trulls Nilsson i Flöghult på sine barns wegnar, Barbara Andersdotter på Hwahler, begiera Samptelige at skifta deras Odells Jorder, som dem arfweligen äre tillfaldne, efter deras Sahl. Fader Anders Olsson i Buar, framblades så et Skiftebref af Sahl. Farter oprättat A:o 1664 den 22 Januarj, Uthi Gråålös 11 Settinger, uthi Buar 4 Settinger, Uthi Hoghemb 6 Settinger, Ähn Hafwa de en Hallftunna PanteJord i Gråålöös, som är dem med een Lagmansdomb ifrånwunnen.


[BFm] Som synes var det Ingrid Andersdotter som var dotter till Anders Olsson i Buar, och hon måste ha levt när det här skrevs. Däremot är Truls Nilssons hustru död, eftersom han representerar barnen. De andra två systrarna bodde i Norge. Det var en halv tunna pantejord man hade haft i Grålös.


Personal History

YearAgeEvent
1630 Birth 1630 Sör Buar, Skee, O [1]
1651? Marriage X:795 Ivar Andersson about 1651 Grålös, Skee, O [1]
1652 Daughter Aslaug Ivarsdotter is born 1652 Grålös, Skee, O
1657 Daughter IX:398 Barbro Ivarsdotter is born 1657 Grålös, Skee, O
1659 Son d.ä. Anders Ivarsson is born 1659 Grålös, Skee, O
1659 Daughter Anna Ivarsdotter is born 1659 Grålös, Skee, O [1]
1660 Son Torsten Ivarsson is born 1660 Grålös, Skee, O
1670 Son Ola Ivarsson is born 1670 Skee, O
>1683 Death between 1683 and 1686 Grålös, Skee, O [1]

Sources

[1]Strömstad släktforskare, Bertil Holmström